Bankacılık Kanunun 11. maddesine göre bir bankanın kuruluş izninin iptali aşağıdaki koşullara göre belirlenir.

a) İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması, 
b) Kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için başvurulmaması, 
c) Kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi, 
d) İznin verilmesinde aranan şartların, faaliyete geçilinceye kadar kaybedilmesi, 
e) Faaliyet izni alınamamış olması, 
f) İradi olarak bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerin tümünden vazgeçilmesi ve iradi tasfiyenin tamamlanması, 
g) Devrolunan bankanın birleşme veya bölünme işlemlerinin tamamlanması, 
h) Bu Kanunun 106 ncı maddesi kapsamında tasfiye veya iflas takibatının tamamlanması,
 
Hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararla iptal edilir.