Bankalar

Bir  bankanın, faaliyet izninin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması veya faaliyet izninin alınmasından itibaren altı ay içinde faaliyete geçilmemesi ya da bir yıl içinde kesintisiz altı ay süre ile  faaliyette bulunulmamış olması hâlinde faaliyet izni iptal edilir. Faaliyet izninin alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kuruluş birliğine üye olunmaması veya sisteme giriş payının kalan taksitlerinin Fon hesabına yatırılmamış  olması ve bu yükümlülüklerin Kurum tarafından yapılan uyarıya rağmen yerine getirilmemesi durumunda, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci  fıkrasının (a) ve (b) bentleri dışında kalan faaliyet konuları Kurulca tek tek sınırlanabilir. Bu kararlar ilgililere yazılı olarak bildirilir ve Resmî Gazetede yayımlanır. Türkiye'de şubesi bulunan yurt dışında kurulu bankaların, kurulu bulundukları ülkede herhangi bir nedenle faaliyet izninin kaldırılması,  faaliyetleri nin durdurulması, iflas veya tasfiyelerine karar verilmesi veya konkordato  ilân etmeleri hâlinde, bunların Türkiye'deki şubelerinin faaliyet izinleri Kurul tarafından kaldırılır. Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri  kapsamında bir kredi kuruluşuna verilen yetkinin Kurul tarafından kaldırılması, faaliyet izninin kaldırılması hükmündedir.

Unutkan hesap sahipleri, 10 yıldır işlem görmeyen hesaplarında, 2014 yılı itibariyle bankalarda 36 milyon  323 bin dolar, yaklaşık olarak 94,5 milyon lira unuttu. Bankalarda 10 yıldır unutulan bu paralarla ilgili hesap sahiplerini bilgilendirmeler devam ediyor. Bankacılık Kanunu gereği bankalarda paralarını unutan hesap sahipleri için açıklamalar ve bilgilendirmeler yapılmaya başlandı.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarla ilgili hesap sahibinin en son işlem tarihinden itibaren on yıl içinde eğer herhangi başka bir hesap hareketi olmadığında hesapta bulunan para zaman aşımına uğruyor. Bankalar bu unutulan ve geçtiğimiz 10 yıl içinde herhangi bir hesap hareketi olmayan müşterilerle ilgili duyurularını şubat ayından itibaren internet sitelerinden bildirmeye başladı. Hesap sahipleri  zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) www.zamanasimi.org/tbb internet sitesinden öğrenebilir ve dilerlerse hesaplarını kapatabilir. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) her yıl şubat ayında hesapları zaman aşımına uğramış müşterileri veri tabanında güncelleyerek sorgulama sonrasında hersene hesap sahipleri ile ilgili güncel bilgileri veriyor.

2016’da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aşağıda verilen tarihlerde toplanarak para ve faiz politikaları hakkında açıklamalar yapacak.

2016 yılında her ay’ın üçüncü çeyreğinde toplantı yapacak olan Merkez Bankası’nın ajandası şöyle;

19 Ocak 2016
23 Şubat 2016
24 Mart 2016
20 Nisan 2016
24 Mayıs 2016
21 Haziran 2016
19 Temmuz 2016
23 Ağustos 2016
22 Eylül 2016
20 Ekim 2016
24 Kasım 2016
20 Aralık 2016

İsviçre Merkez Bankasının aldığı radikal karar tüm avrupa ve dünya borsa’larını sallamış durumda. Eurozone’daki para darlığı, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden çıkma olasıkları, İspanya’dan gelen kötü haberler zaten Euro’nun diğer para birimleri karşısında ve özellikle Dolar karşısında düşüşünü hızlandırmıştı. Geçen yılın bahar aylarından itibaren Euro, Dolar karşısında %20 değer kaybetti. Euro/Dolar paritesi 1.40’tan 1.16’lara geriledi. Ve İsviçre Merkez Bankasının zaten düşmekte olan Euro alımını durdurmasıyla, Euro’daki düşüş katlanarak devam edecek gibi gözüküyor.

Şekerbank, Anadolu'daki kooperatif üyesi pancar üreticisinin küçük birikimleriyle tarım ve şeker sanayisinin finansmanını sağlamak amacıyla 1953'te, Pancar Kooperatifleri Bankası adıyla Eskişehir'de kuruldu.

Banka, 1956'da Ankara'ya taşındığında Şekerbank adını aldı. 1997 yılında hisselerinin bir bölümü halka arz edilen Şekerbank'ın, genel müdürlüğü 2004 yılında İstanbul'a taşındı. İşletme ve tarım, ticari/KOBİ, kurumsal ve bireysel bankacılık alanlarında faaliyet gösteren Şekerbank, yüzde 66'sı Anadolu'da bulunan şubeleri ile çiftçi, esnaf ve küçük işletmelere hizmet veriyor. Türkiye genelinde 301 şubesi, 11 bölge müdürlüğü (3 İstanbul, 8 Anadolu) ve 1 yurtdışı temsilciliği bulunuyor.

Banka çevresinden alınan bilgiye göre, bankanın ortağı Kazaklar bütün hisselerini Katarlı bir bankaya satmak üzere görüşmelerde bulunuyor. Abank ve Finansbank'ı alan Katarlılar şimdi ise Şekerbank'ın yüzde 30 hissesi için masaya oturduğu iddaa edildi.

Bankacılık Kanunun 11. maddesine göre bir bankanın kuruluş izninin iptali aşağıdaki koşullara göre belirlenir.

a) İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması, 
b) Kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için başvurulmaması, 
c) Kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi, 
d) İznin verilmesinde aranan şartların, faaliyete geçilinceye kadar kaybedilmesi, 
e) Faaliyet izni alınamamış olması, 
f) İradi olarak bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerin tümünden vazgeçilmesi ve iradi tasfiyenin tamamlanması, 
g) Devrolunan bankanın birleşme veya bölünme işlemlerinin tamamlanması, 
h) Bu Kanunun 106 ncı maddesi kapsamında tasfiye veya iflas takibatının tamamlanması,
 
Hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararla iptal edilir.

Türkiye'de bir bankanın kurulmasına veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye'deki ilk şubesinin açılmasına, bu Kanunda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir.

Banka’nın kurulma iznine ilişkin karar, başvurunun yapıldığı ya da başvuruda eksiklik bulunmasıhâlinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay içinde ilgiliye bildirilir.Eksikliklerin altı ay içinde giderilmemesi hâlinde başvuru geçersiz hale gelir.

Peki Türkiye’de bir bankanın kurulması, açılması için gerekli olan kuruluş şartları nelerdir?